เสาเข็มเจาะ คือเสาเข็มคอนกรีตชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

เสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ แบบแห้ง แบบ{เปียก|แฉะ} เสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ แบบแห้ง แบบ{เปียก|แฉะ} รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ เสาเข็มเจาะ แบบแห้ง (Dry Process Bored Pile){และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} เสาเข็มเจาะ แบบ{เปียก|แฉะ} (Wet process Bored Pile) เสาเข็มเจาะ {คือ|เป็น}เสาเข็มคอนกรีต{ชนิดหนึ่ง|ประเภทหนึ่ง} {แบ่งออกเป็น|แบ่งได้เป็น|แบ่งได้}2{ประเภท|ชนิด|จำพวก}{คือ|เป็น} – เสาเข็มเจาะ แบบแห้ง (Dry process Bored Pile) {คือ|เป็น} เสาเข็มเจาะ ขนาดเล็ก ที่{เรา|พวกเรา}เรียก{ติดปาก|ชินปาก|เคยปาก}ว่า เสาเข็มเจาะสามขา ใน{วงการ|แวดวง}เสาเข็มเจาะขนาดเล็กนั้น จะมี ขนาด รับทำเสาเข็มเจาะ {คือ|เป็น} 35 – 40 – 50 – 60 cm {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ชั้นดินในบ้าน{เรา|พวกเรา} เสาเข็มเจาะแบบแห้ง สามารถเจาะได้สูงสุด{คือ|เป็น}…

Read article

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา

ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยากเคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD ) ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing) กระเช้าตักดิน (Bucket) ลูกตุ้ม (Cylindrical Hammer)และเครื่องกว้านลม(Air Winch) ซึ่งมีขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เครื่องมือสามขา (Tripod Rig) เข้าตำแหน่งศูนย์กลางของเสาเข็ม การติดตั้งสามขา (Tripod Rig) ให้ตรงกับตำแหน่งที่จะทำการเจาะเสาเข็มเมื่อตรวจสอบตำแหน่งถูกต้องแล้ว ใช้ลูกตุ้มน้ำหนักขนาดประมาณ 700 – 800 กิโลกรัม เจาะนำก่อนประมาณ 1 เมตรประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร ขั้นตอนที่ 2 การตอกปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING) ลงปลอกเหล็กตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยใช้สามขา (Tripod Rig)และใช้ลูกตุ้มตอกปลอกเหล็กที่มีความยาวท่อนละ 1.20 – 1.50 เมตร ลงดิน…

Read article

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “เสาเข็มเจาะ”

เสาเข็มเจาะคือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงอีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการรองรับอาคารสูงซึ่งมีภาระหนักตามแนวตั้ง เสาเข็มเจาะคือเสาเข็มคอนกรีตหล่อในสถานที่ซึ่งเสาเข็มเจาะต้องถูกโยนลงบนที่ตั้งขณะที่กองคอนกรีตอื่น ๆ เช่นเสาเข็มเสาเข็มและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่หล่อลื่นอยู่ในโรงงาน ปกติเสาเขียนเจาะจะต้องมีการดำเนินการในอาคารสูงหรืออาคารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ฐานรากซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้หลายพันตันส่วนใหญ่อาจอยู่ในสภาพดินที่ไม่เสถียรหรือยาก เสาเข็มเจาะถูกโยนโดยใช้เครื่องเจาะซุ้มเจาะซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเครื่องมือขุดเจาะและคว้าก็ใช้เพื่อเอาดินและหิน โดยปกติแล้วสามารถเจาะลึกลงไปในความลึก 50metres ของดินได้ ข้อได้เปรียบของเสาเข็มเจาะคือวิธีการขุดเจาะการสั่นสะเทือนและระดับเสียงต่ำ เสาเข็มเจาะเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างเป็นฐานรากเฉพาะสำหรับงานสะพานและอาคารสูงเช่นกัน งานเสาเข็มเจาะต้องทำโดยผู้รับเหมาเจาะหลุมเจาะแบบพิเศษผู้รับเหมาทั่วไปไม่สามารถทำได้โดยปราศจากประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ

Read article

เสาเข็มเจาะคืออะไร?

เสาเข็มเจาะ คือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรองรับอาคารสูงที่มีการรับน้ำหนักตามแนวตั้ง เสาเข็มเจาะคือเสาเข็มคอนกรีตหล่อในสถานที่ซึ่งเสาเข็มเจาะต้องถูกโยนลงบนพื้นที่ก่อสร้างในขณะที่กองคอนกรีตอื่น ๆ เช่นเสาเข็มปั่นและกองคอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เพลาเจาะถูกโยนโดยใช้เครื่องตอกเสาเข็มเจาะซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเครื่องมือขุดเจาะและ grabs ใช้ในการเอาดินและหิน โดยปกติสามารถใช้งานได้โดยการขุดเจาะลงไปในความลึก 50 เมตรของดิน หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของระบบกองเบื่อเราว่าจะไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากและระดับเสียงจะลดลงเมื่อเทียบกับระบบเสาเข็มแบบดั้งเดิม แอพพลิเคชัน Shafts Drilled โดยปกติกองเจาะหรือเพลาเจาะจะใช้สำหรับอาคารสูงหรืออาคารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ฐานรากที่สามารถรับน้ำหนักได้หลายพันตันส่วนใหญ่อาจอยู่ในสภาพดินที่ไม่เสถียรหรือยาก วิธีการขุดเจาะเสาเข็มเจาะแตกต่างจากเสาเข็มเสาเข็มหรือเสาเข็มเสาเข็มซึ่งทำโดยใช้วิธีการขับขี่และเครื่องซ้อนที่ใช้จะแตกต่างกันไปด้วย งานเสาเข็มเจาะจำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาเจาะหลุมแบบพิเศษแทนการใช้ผู้รับเหมาทำเสาเข็มทั่วไป มีวิธีง่ายๆทีละขั้นตอนในการเจาะเสาเข็มเจาะในพื้นที่ก่อสร้าง

Read article