ตั้งใจ ทุ่มเท มีอุปสรรคบ้างก้อพร้อมจะแก้ทุกปัญหา
#ถ.นครอินทร์ พระราม 5

Leave a Reply