มุ่งมั่นที่จะทำงานเหนื่อยแค่ไหนก้อจะสู้ไม่ถอย
ม.แกรนด์คาแนล ประชาชื่น
ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ให้กันเสมอมา

Leave a Reply