เสาเข็มเจาะ คือเสาเข็มคอนกรีตชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

เสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ แบบแห้ง แบบ{เปียก|แฉะ} เสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ แบบแห้ง แบบ{เปียก|แฉะ} รับทำเสาเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ เสาเข็มเจาะ แบบแห้ง (Dry Process Bored Pile){และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} เสาเข็มเจาะ แบบ{เปียก|แฉะ} (Wet process Bored Pile) เสาเข็มเจาะ {คือ|เป็น}เสาเข็มคอนกรีต{ชนิดหนึ่ง|ประเภทหนึ่ง} {แบ่งออกเป็น|แบ่งได้เป็น|แบ่งได้}2{ประเภท|ชนิด|จำพวก}{คือ|เป็น} – เสาเข็มเจาะ แบบแห้ง (Dry process Bored Pile) {คือ|เป็น} เสาเข็มเจาะ ขนาดเล็ก ที่{เรา|พวกเรา}เรียก{ติดปาก|ชินปาก|เคยปาก}ว่า เสาเข็มเจาะสามขา ใน{วงการ|แวดวง}เสาเข็มเจาะขนาดเล็กนั้น จะมี ขนาด รับทำเสาเข็มเจาะ {คือ|เป็น} 35 – 40 – 50 – 60 cm {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ชั้นดินในบ้าน{เรา|พวกเรา} เสาเข็มเจาะแบบแห้ง สามารถเจาะได้สูงสุด{คือ|เป็น}…

Read article